Oferta firmy EccoSpec

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biologiczne oczyszczalnie ścieków
Oczyszczalnie drenażewe, szamba, odzysk wody deszczowej i ścieków szarych
Odnawialne źródła energii
Instalacje grzewcze i instalacje wodno - kanalizacyjne
Projektowanie
Technika diamentowa i wykonywanie odwiertów
 
 
 
 
EccoSpec - Przydomowe oczyszczalnie ścieków Warszawa, Szamba ekologiczne
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów

Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. Usługi sanitarne i elektryczne przyjazne środowisku
mająca na celu rozwinięcie działalności gospodarczej EccoSpec Kamil Niestępski, w tym realizacja Biznesplanu współfinansowana
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 
 
 
 

Realizacje

 
 
 
 

Kontakt

 
 
 
 
EccoSpec
Kamil Niestępski
e-mail: k.niestepski@eccospec.pl
tel: +48 785 523 552
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service