Właściciel:

Absolwent Politechniki Warszawskiej oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie o kierunku Inżynieria Sanitarna. Posiada wieloletnie doświadczenie, zdobyte na stanowiskach specjalistycznych i menadżerskich. Od początku swojej kariery zawodowej pracuje w branży instalacyjno-sanitarnej, odpowiadając za :

 • Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodnokanalizacyjnych oraz instalacji wentylacyjno- klimatyzacyjnych dla budynków jedno i wielorodzinnych.
 • Wykonywanie kalkulacji kosztorysowych dla obiektów jednorodzinnych jak i wielko kubaturowych.
 • Monitoring jakościowy wykonywanych prac instalacyjnych .
 • Tworzenie harmonogramów robót. 
 • Stały nadzór nad terminowym wykonywaniem robót. 
 • Terminową realizacją robót w zakresie instalacji HVAC oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, w oparciu o wymagania kontraktu.
 • Współpracę z jednostkami administracji publicznej. 
 • Przygotowywanie operatów wodnoprawnych. 
 • Przygotowanie dokumentacji powykonawczej. 
 • Koordynacja międzybranżowa wykonywanych robót. 
 • Rozliczanie robót z zamawiającymi i podwykonawcami.

Zainteresowania: snowboarding, motoryzacja, budownictwo nowoczesne. 

 
 
 
 
Ukończone kursy i szkolenia:
Dyplomy
2014
 • Udział w konferencji pn. Przydomowe oczyszczalnie ścieków. Projektowanie, budowa, eksploatacja.
 • Szkolenie techniczne firmy KINGSPAN w zakresie zasad doboru, montażu oraz serwisu przydomowych oczyszczalni ścieków.
 • Zdanie egazminów Państwowych i uzsyakanie uprawnień budowlanych o nr MAZ/0081/OWOS/14 do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej.
2013
 • Przygotowanie inwestycji: ocena oddziaływania przedsięwzięć i planowanie przestrzenne. Teoria i praktyka.
 • Szkolenie techniczne firmy Sotralentz dotyczące technik adaptacji systemów do lokalnych warunków gruntowo-wodnych, zasad montaż, jak również obowiązujących w Polsce przepisów dla małych oczyszczalni ścieków.
2012
 • Szkolenie techniczne firmy Sotralentz w zakresie zasad doboru, montażu oraz serwisu przydomowych oczyszczalni ścieków.
 • Szkolenie techniczne firmy Traidenis- w zakresie zasad doboru, montażu oraz serwisu przydomowych oczyszczalni ścieków.
2011
 • Szkolenie techniczne firmy ACV- budowa, instalowanie i obsługa urządzeń firmy ACV.
 • Szkolenie techniczne firmy Hewalex- instalacje solarne do produkcji C.W. i wspomagania C.O.
2010
 • Kurs z obsługi oprogramowania wspomagającego projektowanie firmy Uponor - Uponor – therm HCR, San 4.8, OZC 4.8, firmy Instalsoft.
 • Szkolenie techniczne firmy Sotralentz- instalacje oczyszczalni ścieków.
 • Systemy instalacyjne firmy Viega- certyfikat ukończenia kursu.
 • Szkolenie dla projektantów z firmy Viessmann- instalacje solarne i kotłownie kaskadowe.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów

Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. Usługi sanitarne i elektryczne przyjazne środowisku
mająca na celu rozwinięcie działalności gospodarczej EccoSpec Kamil Niestępski, w tym realizacja Biznesplanu współfinansowana
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 
 
 
 

Realizacje

 
 
 
 

Kontakt

 
 
 
 
EccoSpec
Kamil Niestępski
e-mail: k.niestepski@eccospec.pl
tel: +48 785 523 552
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service