Szambo

Szambo to bezodpływowy zbiornik przeznaczony na gromadzenie nieczystości, który należy okresowo opróżniać. Obecnie jest to najpopularniejsze rozwiązanie stosowane w budownictwie jednorodzinnym. Najistotniejszą cechą zbiornika bezodpływowego jest jego szczelność, która ma gwarantować bezpieczeństwo naszego zdrowia i otaczającego nas środowiska.
Zalety bezodpływowych zbiorników na ścieki :
• odporność na uszkodzenia mechaniczne, zgniatanie pod wpływem dużego ciężaru, wypieranie przez wody gruntowe,
Wady bezodpływowych zbiorników na ścieki :
• duży ciężar (transport i montaż tylko specjalistycznym sprzętem),
• większe rozmiary w porównaniu ze zbiornikami lekkimi o takiej samej pojemności,
• niepewna szczelność (im mniej mają połączeń, tym lepiej; powinny być wykonane
ze specjalnie zagęszczanego żelbetu klasy B20 i dobrze uszczelnione od zewnątrz
i wewnątrz),
• niecałkowita odporność na korozję i rozszczelnianie wskutek działania ścieków.

 
 
 
 

Szambo 10 000 l
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów

Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. Usługi sanitarne i elektryczne przyjazne środowisku
mająca na celu rozwinięcie działalności gospodarczej EccoSpec Kamil Niestępski, w tym realizacja Biznesplanu współfinansowana
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 
 
 
 

Realizacje

 
 
 
 

Kontakt

 
 
 
 
EccoSpec
Kamil Niestępski
e-mail: k.niestepski@eccospec.pl
tel: +48 785 523 552
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service