Cennik wykonania operatu wodnoprawnego
 
 
 
 
  • Dojazd do klienta  -licząc od siedziby firmy – 1,10  zł  netto /km
  • Wykonanie Operatu Wodno-Prawnego

Od 500 do 1000 zł* netto – dla klientów wybierających usługę kompleksową ( operat + montaż przydomowej oczyszczalni ścieków)

Od 1000  zł* netto – sporządzenie samego operatu wodnoprawnego 

*cena ustalana jest indiywidulanie dla danej inwestycji.

Cena nie obejmuję opłaty skarbowej za pozwolenie wodnoprawne

Opłaty  

Za pozwolenie wodnoprawne pobiera się opłatę skarbową w wysokości 217,00 zł zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635). Dowód opłaty należy przedstawić w momencie składania wniosku.

Ponadto zgodnie z pkt. 45 części III załącznika ustawy z dnia  16 listopada 2006 r.  o opłacie skarbowej  w  przypadku wydania pozwolenia na kilka rodzajów działalności w jednej decyzji – za każdy rodzaj działalności należy uiścić opłatę w wysokości 100% stawki określonej od pozwolenia.

Aktualnie wysokość opłaty wynosi - 217,00 zł

Przejdź do ustawy: Prawo wodne

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów

Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. Usługi sanitarne i elektryczne przyjazne środowisku
mająca na celu rozwinięcie działalności gospodarczej EccoSpec Kamil Niestępski, w tym realizacja Biznesplanu współfinansowana
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 
 
 
 

Realizacje

 
 
 
 

Kontakt

 
 
 
 
EccoSpec
Kamil Niestępski
e-mail: k.niestepski@eccospec.pl
tel: +48 785 523 552
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service