Współpracujący Konsultant odpowiedzialny za pomoc w dofinansowaniu,
 
przygotowaniu   dokumentacji   oraz   opracowaniu   operatu wodno-
 
prawnego.
 
 
 
 

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku Ochrona Środowiska. Ukończyła również studia w Wielkiej Brytanii na University of Derby o kierunku Zarządzanie Środowiskowe. Od lat zawodowo pracuje w administracji publicznej jako specjalista ds. ochrony środowiska. Aktualnie zajmuje się weryfikacją poprawności wykonanej oceny oddziaływania na środowisko dużych projektów infrastrukturalnych, dla których złożono wniosek o dofinansowanie oraz jej zasadności z prawem krajowym i wspólnotowym. Konsultuje z Beneficjentem indywidualne problemy, w celu uzupełnienia i doprowadzenia do zgodności z wymogami unijnymi dokumentacji aplikacyjnej kierowanej do Komisji Europejskiej. Specjalizują się w ochronie środowiska w szczególności w tematyce ochrony wód oraz ocen oddziaływania na środowisko i analizie jakości raportów. Prywatnie miłośniczka podróży, w szczególności upodobała sobie Bałkany. Pasjonatka psów rasy Bokser. Zainteresowania: narciarstwo, żeglarstwo, windsurfing, literatura fantasy oraz science fiction.

 
 
 
 
Ukończone kursy i szkolenia:
 
2014
 •  Udział w konferencji pn. Informacje o Środowisku.
 • Udział w konferencji pn. Przydomowe oczyszczalnie ścieków. Projektowanie, budowa, eksploatacja.
2013
 • Gospodarka Wodno-ściekowa. Pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków
 • Konferencja międzynarodowa. Dyrektywa EIA - wyzwania i perspektywy w świetle dotychczasowych doświadczeń oraz opublikowanej ostatnio propozycji nowelizacji dyrektywy
 • Planowanie przestrzenne dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - procedura administracyjna, ochrona przyrody i środowiska.
 • Wydawanie decyzji administracyjnych - zagadnienia praktyczne z uwzględnieniem wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy.
 • Kontrole z zakresu Ochrony Środowiska - uprawnienia kontrolowanego i kontrolującego oraz możliwe do zastosowania sankcje za nieprzestrzeganie przepisów.
 • EKO Negocjator - promotorem zrównoważonego rozwoju.
2012
 • Skuteczne przygotowanie i realizacja inwestycji na obszarach Natura 2000.
 • Proces budowlany przy realizacji inwestycji finansowych ze środków publicznych.
 • Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym.
 • Ochrona zabytków w procesie inwestycyjnych- warsztaty dla administracji publicznej.
 • Kodeks postępowania administracyjnego z uwzględnieniem zmian obowiązujących od marca 2012 r..
 • Konsultacje społeczne w projektach infrastrukturalnych.
 • Nieprawidłowości w projektach realizowanych w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
2010
 • Microsoft Office: MS Project, MS Excel, MS PowerPiont.
 • Zarządzanie Projektami.
 • Kontakt z klientem zewnętrznym urzędu.
 • Audytor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z normą PN-EN ISO 14001.
 • Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów

Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. Usługi sanitarne i elektryczne przyjazne środowisku
mająca na celu rozwinięcie działalności gospodarczej EccoSpec Kamil Niestępski, w tym realizacja Biznesplanu współfinansowana
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 
 
 
 

Realizacje

 
 
 
 

Kontakt

 
 
 
 
EccoSpec
Kamil Niestępski
e-mail: k.niestepski@eccospec.pl
tel: +48 785 523 552
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service