Oferujemy Państwu usługi wykonywane przy pomocy techniki diamentowej takie jak wiercenie i cięcie w elementach betonowych, żelbecie, cegle, kamieniu i innych materiałach budowlanych. Technika diamentowa oparta jest na użyciu specjalnych tarcz, wierteł oraz lin, których części opracowane są z poukładanych w segmenty diamentów. Technika diamentowa ma pozytywne zastosowanie przy pracach wyburzeniowych oraz dodatkowo korekcyjnych. Posiada przewagę nad pozostałego rodzaju technologiami z racji tego, że zawiera mniej szkodliwych elementów dla środowiska, w którym żyje człowiek, w porównaniu z pospolitymi metodami mechanicznej obróbki betonu. Należy tutaj wymienić niski poziom hałasu oraz niski poziom zapylenia.

Technologia diamentowa daje zapewnienie, że obrabiane krawędzie będą gładkie i równe, a materiał nie będzie posiadał rys ani pęknięć, jeżeli owa technika zastosowana będzie do wiercenia czy cięcia ścian, to konstrukcja nośna budynku nie zostanie naruszona.

Wykorzystanie techniki koron diamentowych ma miejsce szczególnie przy pracach w budownictwie ogólnym– przy modernizacjach, remontach przy wycinaniu otworów okiennych i drzwiowych , a dodatkowo również w budownictwie przemysłowym – cięcie i wiercenie żelbetu, betonu zbrojonych stropów, cięcie wiaduktów, mostów.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów

Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. Usługi sanitarne i elektryczne przyjazne środowisku
mająca na celu rozwinięcie działalności gospodarczej EccoSpec Kamil Niestępski, w tym realizacja Biznesplanu współfinansowana
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 
 
 
 

Realizacje

 
 
 
 

Kontakt

 
 
 
 
EccoSpec
Kamil Niestępski
e-mail: k.niestepski@eccospec.pl
tel: +48 785 523 552
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service