Ścieki Szare

Na rynku dostępne są coraz nowsze i zaawansowane technicznie urządzenia, które umożliwiają oszczędzanie wody. W związku z tym coraz większym zainteresowaniem cieszy się rozwiązanie ponownego wykorzystania ścieków z brodzików, wanien i umywalek,  tzw. wody szarej. Wszystkie ścieki wytwarzane w budynkach zagospodarowanych przez ludzi noszą ogólną nazwę ścieków bytowo-gospodarczych. Jeśli pochodzą one z kuchni i łazienki, czyli ze zlewu, prysznica, wanny, umywalek jak również z prania, nazywane są ściekami szarymi lub potocznie szarą wodą. Różnią się one od tak zwanych ścieków czarnych, (wytwarzanych głównie w toaletach i zawierających zarówno mocz, jak i fekalia) znacznie mniejsza ilością zawartych w nich zanieczyszczeń. www.mowimyjak.pl (W gospodarstwie domowym oszczędzającym wodę powstaje w tym zakresie dziennie około 55 litrów ścieków szarych przypadającej na 1 osobę).

Mimo, iż instalacja umożliwiająca spłukiwanie toalet "ściekami szarymi" pochodzącymi  z umywalek, brodzików, wanien i pralek jest droższa od klasycznej kanalizacji, jest dobrym rozwiązaniem w budynkach biurowo- hotelowych, ponieważ znacznie obniża zużycie coraz droższej wody.

Nie mniej jednak instalacja taka wymaga odrębnych pionów kanalizacyjnych, zbierających:

• ścieki szare - zakończonych u dołu filtrem i zbiornikiem do magazynowania ścieków, z którego będą pompowane do misek ustępowych i pisuarów. Zbiornik powinien mieć awaryjne zasilanie czystą wodą, (aby jej nigdy nie brakowało) i przelew podłączony do kanalizacji zewnętrznej - w razie przepełnienia;
• ścieki z misek ustępowych i zlewozmywaków; te ścieki są odprowadzane do kanalizacji zewnętrznej.

Korzyści z wykorzystania ścieków szarych:
Niecodzienną korzyścią odzysku ścieków szarych jest fakt, że ilość produkowanych ścieków szarych w zupełności wystarcza na pokrycie zapotrzebowania wody do spłukiwania WC i podlewania ogrodu. Wykorzystanie takiej instalacji jest w stanie zmniejszyć zapotrzebowanie wody pitnej oraz powstawanie ścieków o ok. 30%.

Sposób działania instalacji z wykorzystaniem ścieków szarych:

Ścieki szare zebrane w zbiorniku uzdatniane są biologiczne już w pierwszej operacji. Części organiczne znajdujące się w ściekach szarych ulegają rozkładowi w wyniku działania bakterii tlenowych. W takiej sytuacji tlen musi być doprowadzany z powietrza. W kolejnej operacji następuje uzdatnianie wstępnie oczyszczonych ścieków za pomocą zanurzonego filtra przeponowego. Zespół filtrujący w magazynie ścieków szarych oczyszcza na bazie czysto fizycznej, – podczas gdy, jeszcze nie całkowicie oczyszczone ścieki przepuszczane  są przez bardzo małe pory, aby w nich nie pozostawały żadne zarazki. Oczyszczone w ten sposób ścieki magazynowane są w międzyczasie w zbiorniku do dalszego użytkowania. W momencie, gdy nastąpi zapotrzebowanie na wodę (oczyszczone ścieki), pompa znajdująca się w zbiorniku będzie przetłaczać ją automatycznie tak długo, na ile będzie to konieczne do sieci przewodów w kierunku urządzeń odbiorczych. Jeśli to możliwe, instalacja ścieków szarych można sprężyć z instalacją wody deszczowej. Tym samym podwyższa się stopień wykorzystania wody. Jeśli nastąpi dodatkowe zapotrzebowanie na wodę, wówczas woda pitna zostanie doprowadzona samoczynnie ze zbiornika wody w postaci zasilenia uzupełniającego.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów

Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. Usługi sanitarne i elektryczne przyjazne środowisku
mająca na celu rozwinięcie działalności gospodarczej EccoSpec Kamil Niestępski, w tym realizacja Biznesplanu współfinansowana
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 
 
 
 

Realizacje

 
 
 
 

Kontakt

 
 
 
 
EccoSpec
Kamil Niestępski
e-mail: k.niestepski@eccospec.pl
tel: +48 785 523 552
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service