DOPŁATY

 

 • DO KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił na lata 2010 - 2015 program dopłat na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych.
Uczestnictwo w programie pozwala uzyskać dofinansowanie wynoszące do 45% kapitału kredytu bankowego przeznaczonego na zakup i montaż kolektorów słonecznych.
O dotację ubiegać się mogą osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania jednorodzinnym lub wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym, któremu służyć mają zakupione kolektory słoneczne oraz wspólnoty mieszkaniowe instalujące kolektory słoneczne na własnych budynkach, z wyłączeniem odbiorców ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej lub centralnego ogrzewania.
Kredyt z dopłatą można uzyskać w bankach, które podpisały umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, tj.:  

przejdź do strony NFOŚiGW- dopłaty do kolektorów słonecznych

 • DO DOMÓW ENERGOOSZCZĘDNYCH

W celu oszczędność energii i ograniczenie emisji CO2  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2013 roku uruchomił dotacje w wysokości 300 milionów złotych, przeznaczoną na dofinansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność wykorzystania energii w nowobudowanych budynkach mieszkalnych. Program będzie wdrażany w latach 2013 – 2022.
Uczestnictwo w programie pozwala uzyskać dopłaty do kredytów wynoszące w zależności od standardu budowanego domu:

 • 30 000. zł na budowę domu energooszczędnego.
 • 50 000 zł na budowę domu pasywnego.
 • 11 000 zł na zakup mieszkania w budynku energooszczędnym.
 • 16 000 zł na zakup mieszkania w budynku pasywnym.

Kredyt z dopłatą można uzyskać w bankach, które podpisały umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Koszty podlegające refundacji obejmują:
Koszt budowy albo zakupu domu jednorodzinnego albo zakupu lokalu mieszkalnego w nowym budynku wielorodzinnym wraz z kosztem projektu budowlanego, kosztem wykonania weryfikacji projektu budowlanego i potwierdzenia osiągnięcia standardu energetycznego. Koszty kwalifikowane obejmują te elementy budynku, które prowadza do spełnienia
kryteriów Programu Priorytetowego, tj:

 • zakup i montaż elementów konstrukcyjnych bryły budynku, w tym materiałów
 • izolacyjnych ścian, stropów, dachów, posadzek, stolarki okiennej i drzwiowej,
 • zakup i montaż układów wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż instalacji ogrzewania,
 • zakup i montaż instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej,

Nie zalicza sie do nich kosztów związanych z wykończeniem mieszkania/budynku umożliwiających zamieszkanie.
PDF regulamin

Przejdź do strony NFOŚiGW- dopłaty do kredytów na domy energooszczędne

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów

Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. Usługi sanitarne i elektryczne przyjazne środowisku
mająca na celu rozwinięcie działalności gospodarczej EccoSpec Kamil Niestępski, w tym realizacja Biznesplanu współfinansowana
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 
 
 
 

Realizacje

 
 
 
 

Kontakt

 
 
 
 
EccoSpec
Kamil Niestępski
e-mail: k.niestepski@eccospec.pl
tel: +48 785 523 552
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service