ISTOTNE KONTAKTY
 
 
 
 
Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3a; 02-673 Warszawa,
www: http://www.nfosigw.gov.pl/
E-mail: fundusz@nfosigw.gov.pl
telefon: (22) 45 90 100

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy
Europejskich

ul. Żurawia 3/5; 00-503 Warszawa
www: http://www.cpe.gov.pl/
E-mail: punktinformacyjny@cpe.gov.pl
telefon: (22) 626 06 32/33

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
 i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

ul. Jastrzębia 24; 53-148 Wrocław
www: http://www.wfosigw.wroclaw.pl
e-mail: poczta@fos.wroc.pl
telefon: (71) 333-09-30, (71) 333-09-40

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie

ul. Ogrodowa 5/7; 00-893 Warszawa
www: http://www.wfosigw.pl
e-mail: poczta@wfosigw.pl
telefon: (22) 853-53-21

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
 i Gospodarki Wodnej w Toruniu

ul.Szosa Chełmińska 28; 87-100 Toruń
www: http://www.wfosigw.torun.pl
e-mail: wfosigw@wfosigw.torun.pl
 telefon: (56) 621-23-00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Lublinie

ul. Spokojna 7; 20-074 Lublin
www: http://www.wfos.lublin.pl
e-mail: sekretariat@wfos.lublin.pl
telefon: (81) 532-17-64, (81) 742-46-48

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
 i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

ul. Miodowa 11; 65-602 Zielona Góra
www: http://www.wfosigw.zgora.pl
e-mail: sekretariat@wfosigw.zgora.pl
telefon: (68) 419-69-00,

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

ul. Świętej Barbary 9; 10-026 Olsztyn
www: http://www.wfosigw.olsztyn.pl
e-mail: info@wfosigw.olsztyn.pl
telefon: (89) 522-02-00, (89) 522-02-01

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
 i Gospodarki Wodnej w Katowicach

ul. Plebiscytowa 19;  40-035 Katowice,
www: http://www.wfosigw.katowice.pl
e-mail: biuro@wfosigw.katowice.pl,
fundusze.europejskie@wfosigw.katowice.pl
telefon: (32) 60-32-200, (32) 60-32-300

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Kielcach

ul. Św. Leonarda 7
25-311 Kielce,
www: http://www.wfos.com.pl
e-mail: biuro@wfos.com.pl
telefon: (41) 366-15-12

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
 i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

ul. Solskiego 3; 71-323 Szczecin
www: http://www.wfos.szczecin.pl
e-mail: sekretariat@wfos.szczecin.pl
telefon: (91) 48-615-56

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

ul. Szczepanowskiego 15a; 60-541 Poznań
www: http://www.wfosgw.poznan.pl
e-mail: biuro@wfosgw.poznan.pl
telefon: (61) 845-62-00, (61) 845-62-01

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

ul. Św. Rocha 5; 15-879 Białystok
www: http://www.wfosigw.bialystok.pl
e-mail: biuro@wfosigw.bialystok.pl
telefon: (85) 74-60-241

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27; 80-837 Gdańsk
www: http://www.wfosigw-gda.pl
e-mail: fundusz@wfosigw-gda.pl
telefon: (58) 305-56-31, (58) 301-91-92

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
 i Gospodarki Wodnej w Łodzi

ul. Łąkowa 11; 90-562 Łódź
www: http://www.wfosigw.lodz.pl
e-mail: fundusz@wfosigw.lodz.pl
telefon: (42) 663-41-01

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie

ul.Kanonicza; 31-002 Kraków
www: http://www.wfos.krakow.pl
e-mail: biuro@wfos.krakow.pl
telefon: (12) 422-94-90

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu

ul. Krakowska 53; 45-018 Opole
 www: www.wfosigw.opole.pl
e-mail: sekretariat@wfosigw.opole.pl
telefon: (77) 453-76-11

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

ul.Zygmuntowska 9; 35-025 Rzeszów
www: http://www.wfosigw.rzeszow.pl
e-mail: biuro@wfosigw.rzeszow.pl
telefon: (17) 85-22-344, 85-36-361

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów

Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. Usługi sanitarne i elektryczne przyjazne środowisku
mająca na celu rozwinięcie działalności gospodarczej EccoSpec Kamil Niestępski, w tym realizacja Biznesplanu współfinansowana
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 
 
 
 

Realizacje

 
 
 
 

Kontakt

 
 
 
 
EccoSpec
Kamil Niestępski
e-mail: k.niestepski@eccospec.pl
tel: +48 785 523 552
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service