Odzysk wody deszczowej

Ok. 47% dziennego zużycia to woda, która nie musi spełniać tak restrykcyjnych norm jakościowych. Krótko mówiąc nie musi być uzdatniana, albowiem człowiek jej nie spożywa, nie używa również do kąpieli. W związku z powyższym marnujemy około 50 % wody oczyszczonej i gotowej do picia. Doskonałą ideą okazuje się wykorzystanie do celów innych niż spożycie i kąpiel, wody deszczowej. Poprzez wykorzystanie instalacji gromadzącej i eksploatującej wody deszczowe w budownictwie możemy zaoszczędzić nawet do 50% wody zużywanej w ciągu dnia, równocześnie obniżając wydatki na wodę wodociągową i odprowadzanie ścieków. Przemawia za tym kilka ważnych argumentów. Po pierwsze wodę deszczowa otrzymujemy  z natury za darmo. Nie musimy za nią płacić jak za wodę wodociągową, która z roku na rok jest coraz droższa. Po drugie woda ta doskonale nadaje się do prania, ze względu na fakt,  iż jest miękka, w związku z tym pralka nie zużywa się tak szybko jak korzystając z wody wodociągowej. Kolejnym istotnym argumentem jest fakt, iż uczymy się ekologii. Zyskuje na tym głownie flora, której sprzyja naturalna woda nieoczyszczana chemicznie. Są również szersze aspekty wykorzystania instalacji tego typu. Magazynując wodę deszczową odciążamy miejską sieć kanalizacji deszczowej, a tym samym oczyszczalnię ścieków. Co istotne, wiele gmin stara się wprowadzać opłaty za odprowadzanie wody deszczowej z prywatnych posesji. Posiadając własny zbiornik nie musimy odprowadzać wody do kanalizacji, ewentualnie przy nadmiernych opadach woda będzie rozsączana w gruncie.

 
 
 
 
 
 
 
 
Schemat wykorzystania wody deszczowej
 
 
 
 

System wykorzystywania wody ma wiele zalet, ale jak i w każdym przypadku  są również wady. Woda deszczowa jest korozyjna, w związku z tym konieczne jest wykonanie dodatkowej instalacji najlepiej z tworzywa sztucznego. Poza tym dość wysokie są koszty inwestycyjne. Inwestor, który podejmie się wykorzystania wody deszczowej musi zainwestować w odpowiednią instalację do zbierania jej z dachu, balkonu czy tarasu.  Należy podkreślić, że od cech tych powierzchni zależy jakość wody. Ze względu na niewielkie osadzanie się brudu, najlepsze do przechwytywania wody deszczowej są strome połacie dachowe szczególnie te, które są pokryte dachówkami ceramicznymi albo cementowymi lub łupkiem, gdyż materiały te nie pogarszają jakości wody. W ostatnich latach notuje się gwałtowny wzrost skomplikowane i zautomatyzowane instalacji odzyskujących wodę deszczową, które pozwalają na całkowitą kontrolę ilości wody w zbiorniku. Zbiorniki na wodę powinny być nieprzezroczyste i wykonane
z wysokogatunkowego polietylenu, który chroni wodę przed światłem i nadmiernym nagrzewaniem się. Mogą być montowane pod ziemią i na powierzchni ziemi. Co więcej, aby magazynować wodę przez kilkanaście dni, potrzebny jest odpowiednio duży zbiornik. Wynika to z faktu, iż w naszym klimacie deszcz nie pada codziennie, dlatego woda powinna być magazynowana. Okres wymiany wody w zbiorniku nie może być jednak dłuższy jak 21 dni, ponieważ woda zaczęłaby „kwitnąć”. W związku z tym bardzo ważnym elementem projektu jest dobranie zbiornika o odpowiedniej pojemności. W dalszej kolejności należy zakupić pompę o odpowiedniej wysokości podnoszenia. Po wkopaniu zbiornika podłączamy cała instalację, do miski ustępowej, pralki oraz ewentualnie do kranu ogrodowego. Należy przy tym pamiętać, że woda deszczowa zgodnie z prawem jest ściekiem, więc nie może być ona prowadzona z zwykłej instalacji.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów

Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. Usługi sanitarne i elektryczne przyjazne środowisku
mająca na celu rozwinięcie działalności gospodarczej EccoSpec Kamil Niestępski, w tym realizacja Biznesplanu współfinansowana
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 
 
 
 

Realizacje

 
 
 
 

Kontakt

 
 
 
 
EccoSpec
Kamil Niestępski
e-mail: k.niestepski@eccospec.pl
tel: +48 785 523 552
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service